Tre frågor

  • – Behöver du en enkätundersökning?
  • – Behöver du professionell presentation av resultat?
  • – Vill du komma igång snabbt till ett skäligt pris?

Om svaret är Ja…

…på någon av frågorna ovan skall du kontakta oss på Datainsamling AB.

Fast prissättning

Överraskande nog, är våra kundanpassade enkätlösningar konkurrenskraftiga med andra företags “off-the-shelf ” undersökningar eller “Do-it-yourself” verktyg. Vi tillämpar endast fast prissättning på alla våra skräddarsydda lösningar. Vår filosofi är att off-the-shelf undersökningar eller do-it-yourself verktyg sällan fungerar för varje organisation, och du förtjänar en skräddarsydd produkt som passar dina behov – utan att behöver bryta banken.

Professionell och enkel presentation

Ingen enkät undersökning är värt att genomföra om inte resultatet inte är möjligt att agera på. Därför erbjuder vi en skräddarsydd tjänst där du får bestämma hur du vill ha resultatet i diagram och tabellform. Öppna kommentarer är anonymiserade och kan kategoriseras och analyseras. Exekutiva sammanfattningar är också tillgängliga.

Design och utformning av undersökning

Vår erfarna personal kan ta din enkät genom alla faser – från utformning av frågor som själva utseendet och känslan av enkäten. Vi utforskar frågeinnehåll samt svarsskalor, och se till att rätt frågor ställs för att uppnå önskat resultat.   Vår egen designer kommer att arbeta med dig för att utveckla inte bara innehållet frågeformulär men även utseendet och känslan du önskar, med särskild omsorg för att använda företagets identitet i form av typsnitt och färger.

Som en del av vårt engagemang för personlig service, kommer en in-house webbundersökning programmerare utforma en enkät som specifikt passar dina behov. Vi övervakar också undersökningen då det genomförs och svara på frågor respondenter eller kunder kan ha.   Processen är mycket enkel: de svarande får en inbjudan via e-post och ombeds att fylla i svar på ditt frågeformulär. Denna typ av enkät är praktiskt taget obegränsad och resultaten är tillgängliga nästan omedelbart. Denna process kan också göras via ett vykort, sms eller mms, där en webbplats ges i syfte för deltagarna att svara. Eftersom vi använder verktyg från de mest etablerade leverantörerna tillhandahåller vi up-to-date och plattformsoberoende teknik. Värt att veta att det finns många olika typer av datorer, webbläsare, operativsystem etc. alla ser samma frågeformulär. Dessa saker är i fokus vid utformningen av frågeformuläret, så att eventuella tekniska problem undviks.

Projektledning

Vi har flerårig erfarenhet med alla olika verktyg som kan hantera frågeformulär och administrerar projekt av alla storlekar. Det kan vara verktyg från de stora leverantörerna som heter Questback, Enalyzer eller Netigate. Du kan välja att vi skicka frågeformuläret till individer, anställda eller kunder med ett introduktionsbrev och hyperlänk som tar dem direkt till frågeformuläret för omedelbar respons. I alla våra undersökningspaket ingår alltid alla instruktioner, uppföljning, påminnelser, avslutsmeddelanden, dashboard för uppföljning i realtid.   Våra administrationstjänster för våra webbenkäter inkluderar e-posta dina. Du skissar upp ett flöde – vi tar hand om det åt dig!

Vårt företag

Datainsamling AB är vi specialister på kundanpassade och designade kund- och medarbetarundersökningar. Våra grundare har över tio års erfarenhet av att skapa skräddarsydda undersökningar för att möta din organisations behov.

Förtroende

Vi har erfarenhet av att arbeta med många stora företag och har arbetat med de flesta verktygen så som Enalyzer, Questback, Netigate eller Suvey Moneky. Våra undersökningar har använts för att kartlägga nöjdhet, engagemang. motivation, lojalitet hos hundratals företag och organisationer över hela Sverige.

Vårt uppdrag är att använda teknik till din fördel

Vi strävar efter att förbättra våra kunskaper och uppdatera vår förmåga när det gäller de senaste trenderna i frågeformulär och design och rapportering format. Vi anser oss pionjärer i att förvärva state-of-the-art utrustning när det är möjligt och passerar dessa förbättringar till våra kunder. Vårt bolag huvudkontor i Stockholm. Vår verksamhetsidé omfattar idén att anpassade frågeformulär kan, och bör, finnas tillgänglig till ett skäligt pris. Men, naturligtvis, erbjuder vi också standardiserade frågeformulär om det känns mer bekvämligt för våra kunder.